Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL (IECK)©
Wij kunnen uw kind terughalen!
Contacteer ons nu

Repatrieringen

Wij zijn, voor zover wij weten, de enige organisatie die getuigenissen van succesvolle repatrieringen op haar site kan plaatsen. Dat gebeurt vanzelfsprekend alleen met toestemming van de betrokkenen.

Ons motto is: foto’s zeggen meer dan duizend woorden. Links een overzicht van enkele succesvolle repatrieringen, uitgevoerd door onze professionele en zeer gekwalificeerde medewerkers.

Vraag, voordat u met een organisatie in zee gaat, altijd naar echte referenties. In het geval zij u geen foto’s, namen en / of telefoonnummers kunnen geven, kijk dan uit! Wij zijn één van de weinige organisaties die internationaal ontvoerde kinderen met succes kan terughalen. Wij kunnen u te zijner tijd, op uw verzoek, in contact brengen met een aantal van onze ex-clienten.

Voor meer informatie: neem contact met ons op.

(ONZE DIENSTEN: CONTACT – BEZOEK – HERENIGING – REPATRIERING)

(Wij zijn een internationale organisatie die kinderen terughaalt)

Onze kantoren zijn gevestigd in de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika

Mobiel

BELANGRIJK !

Wij raden ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. 
De handelingen zouden illegaal kunnen zijn en de terugkeer van uw kind doen vertragen. 
Pogingen om uw kinderen opnieuw te ontvoeren op gewelddadige wijze vanuit een land kan:

  • U, uw kinderen en anderen in gevaar brengen;
  • Afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die u wellicht wilt ondernemen in het land van ontvoering;
  • Zelfs leiden tot arrestatie en gevangenneming voor vele jaren van uzelf en uw medeplichtigen.

Uiteindelijk is er geen garantie dat de ketting van ontvoeringen zal eindigen bij de ontvoering die u hebt ondernomen. 
Een ouder die zijn of haar kind op gewelddadige wijze opnieuw heeft ontvoerd, dient wellicht grote moeite te doen om zijn of haar verblijfplaats te verbergen en leeft in permanente angst dat het kind opnieuw op gewelddadige wijze wordt ontvoerd.
Indien u dergelijke wanhopige maatregelen overweegt, raden wij u aan om het emotionele trauma toegebracht aan een kind dat het slachtoffer is van een gewelddadige ontvoering en opnieuw een gewelddadige ontvoering in ogenschouw te nemen.
Wij ontmoedigen op gewelddadige wijze opnieuw ontvoeren niet alleen omdat dit illegaal is, maar ook omdat dit tot mogelijke psychische schade bij uw kind veroorzaakt.

Wij gebruiken geen illegale methoden, wij interveniëren op een andere wijze.
Onze werkmethode is strategisch en onorthodox, maar uiteraard legaal en veilig met de hulp van ons sterke wereldwijde netwerk.
Uw zaak dient voortdurend te worden gecoacht, bewaakt en voortgestuwd door onze organisatie.