Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL ( IECK )©
Wij kunnen uw kind terughalen !
+31-6-51566221 (24/7)

Contacteer ons !

Peru – Martinez-zaak

Internationale bezoeken tussen Peru en Spanje.

peru-childabduction-001

Beste IECK,

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de geleverde diensten. Ik weet als geen ander dat mijn zaak u veel problemen heeft opgeleverd omdat ik lang heb gewacht met het inschakelen van uw hulp. Dankzij u zie ik mijn kind weer. Ik ben heel tevreden en trots op u en uw werk. Ik had alle hoop opgegeven, maar nu zie ik mijn kind elke dag en één keer per jaar zelfs een hele maand lang. Ik ben blij met het akkoord dat jullie voor mij hebben weten te bereiken.

Ik wil Dr. Luis, dhr. Boris, Dra. Maricela, Jessica, Mikol, dhr. Hoogkamer hartelijk bedanken evenals het overige personeel van IECK, die mij en mijn familie hebben geholpen.

Indien nodig, mag u mijn verhaal als voorbeeld gebruiken. Bovendien mag u mijn persoonlijke gegevens doorgeven aan cliënten die zich in dezelfde situatie bevinden als waar ik mij in bevond en meer informatie over uw organisatie en werkwijze wensen.

Hartelijk dank.

Hoogachtend,

Luis Manuel Hevia en familie

peru-childabduction-002

peru-childabduction-003

Onze kantoren zijn gevestigd in EUROPA

Mobiel