Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL ( IECK )©
Wij kunnen uw kind terughalen !
+31-6-51566221 (24/7)

Contacteer ons !

Disclaimer

De op deze website verstrekte informatie is bedoeld als algemene en summiere informatie voor het publiek. Voor meer gedetailleerde informatie contacteer ons.

Elke inspanning wordt genomen om ervoor zorg te dragen dat de informatie op deze website zowel accuraat als compleet is. Gelieve contact met ons op te nemen als u vermoedt dat wij onnauwkeurige informatie vertrekken.

Links worden uitsluitend verstrekt ter informatie en het gemak. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de sites waarnaar gelinkt wordt, of de daarop verstrekte informatie. Een link impliceert geen goedkeuring van die site; eveneens; het niet linken naar een site impliceert niet een afkeuring.

Wij kunnen u geen ononderbroken toegang tot deze website, of de sites waarnaar het linkt, garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid, voor welke schade dan ook, die het gevolg is door gebruik van deze informatie.

Onze kantoren zijn gevestigd in EUROPA

Mobiel