Internationaal Expertisecentrum Kinderontvoering.NL ( IECK )©
Wij kunnen uw kind terughalen !
+31-6-51566221 (24/7)

Contacteer ons !

Bangladesh – Begum-zaak

Een repatriering van een kind van Bangladesh naar Nederland.

Aan de bezoeker van deze website,

In 2002 werd mijn zoon door mijn ex-vrouw ontvoerd naar Bangladesh. Vele maanden waren de lokale- en internationale autoriteiten bezig om mijn zoon terug te krijgen, echter zonder resultaat.

Nadat ik een paar zéér dramatische brieven had ontvangen van mijn zoon uit Bangladesh waarin hij mij smeekte om hem terug te halen, besloot ik een expert die mij door verschillende ( inter- )nationale organisaties was aanbevolen te benaderen. Dit werd het IECK. Ik kreeg contact met dhr. Hoogkamer, die vanaf het begin een heel speciaal persoon bleek te zijn.

Dhr. Hoogkamer die zelf een slachtoffer van een internationale kinderontvoering was geweest ( zijn eigen kinderen heeft hij zelf teruggehaald en is daarna andere achtergebleven ouders gaan helpen ) bleek een persoon te zijn bij wie je letterlijk dag en nacht terecht kon. Hij had altijd tijd om naar mijn diepste emoties en verdriet te luisteren.

Het lukte hem om een juiste balans te vinden tussen emotionele ondersteuning en een “koele zakelijke aanpak” om het terughalen van mijn zoon te bewerkstelligen. Dhr. Hoogkamer bleef weken in Bangladesh. Mijn zaak was een zeer ingewikkelde. Hij onderhandelde tot mijn verbazing persoonlijk met de allerhoogste lokale autoriteiten in Bangladesh, werkte samen met de Nederlandse ambassade en zorgde ervoor dat ondanks de vele problemen die hij tegenkwam ( mijn ex-vrouw verzette zich op alle mogelijke manieren en fronten ) mijn zoon weer bij mij terugkwam.

Mijn zoon doet het goed op school. Wij vergeten nooit wat in Bangladesh is gebeurd, hoe dit allemaal danzij dhr. Hoogkamer goed is gekomen. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat zonder de hulp van het IECK en zijn wereldwijde contacten mijn zoon nooit was teruggekeerd. Tussen Bangladesh en Nederland zijn namelijk géén verdragen!

Sinds deze gebeurtenissen zijn dhr. Hoogkamer en ik vrienden voor het leven geworden. Ik kan u de diensten, de expertise van het IECK ten zeerste aanbevelen, temeer omdat het IECK bereid is om door te gaan tot uw doel is bereikt. Zelfs als alles lijkt tegen te zitten.

Met vriendelijke groet,

Een blijde ouder!

Onze kantoren zijn gevestigd in EUROPA

Mobiel